Mã màu trong photoshop (p3)


MÃ MÀU TRONG PHOTOSHOP#FFFFFF#FFFFCC#FFFF99#FFFF66#FFFF33#FFFF00#FFCCFF#FFCCCC#FFCC99#FFCC66#FFCC33#FFCC00#FF99FF#FF99CC#FF9999#FF9966#FF9933#FF9900#FF66FF#FF66CC#FF6699#FF6666#FF6633#FF6600#FF33FF#FF33CC#FF3399#FF3366#FF3333#FF3300#FF00FF#FF00CC#FF0099#FF0066#FF0033#FF0000#CCFFFF#CCFFCC#CCFF99#CCFF66#CCFF33#CCFF00#CCCCFF#CCCCCC#CCCC99#CCCC66#CCCC33#CCCC00#CC99FF#CC99CC#CC9999#CC9966#CC9933#CC9900#CC66FF#CC66CC#CC6699#CC6666#CC6633#CC6600#CC33FF#CC33CC#CC3399#CC3366#CC3333#CC3300#CC00FF#CC00CC#CC0099#CC0066#CC0033#CC0000#99FFFF#99FFCC#99FF99#99FF66#99FF33#99FF00#99CCFF#99CCCC#99CC99#99CC66#99CC33#99CC00#9999FF#9999CC#999999#999966#999933#999900#9966FF#9966CC#996699#996666#996633#996600#9933FF#9933CC#993399#993366#993333#993300#9900FF#9900CC#990099#990066#990033#990000#66FFFF#66FFCC#66FF99#66FF66#66FF33#66FF00#66CCFF#66CCCC#66CC99#66CC66#66CC33#66CC00#6699FF#6699CC#669999#669966#669933#669900#6666FF#6666CC#666699#666666#666633#666600#6633FF#6633CC#663399#663366#663333#663300#6600FF#6600CC#660099#660066#660033#660000#33FFFF#33FFCC#33FF99#33FF66#33FF33#33FF00#33CCFF#33CCCC#33CC99#33CC66#33CC33#33CC00#3399FF#3399CC#339999#339966#339933#339900#3366FF#3366CC#336699#336666#336633#336600#3333FF#3333CC#333399#333366#333333#333300#3300FF#3300CC#330099#330066#330033#330000#00FFFF#00FFCC#00FF99#00FF66#00FF33#00FF00#00CCFF#00CCCC#00CC99#00CC66#00CC33#00CC00#0099FF#0099CC#009999#009966


#009933#009900#0066FF#0066CC#006699#006666#006633#006600#0033FF#0033CC#003399#003366#003333#003300#0000FF#0000CC#000099#000066#000033#000000

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Mã màu trong photoshop (p3)”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s